Onze aanpak

Wij hechten veel waarde aan een eerste kennismaking. Tijdens een eerste kennismakingsgesprek zullen wij met name ons focussen op: 

  • de historie van de onderneming
  • de driveveer van de ondernemer en het management
  • het begrijpen van de markt waarin de onderneming acteert

De onderlinge klik is tevens voor ons van groot belang. Indien deze klik er is en er voldoende aanknopingspunten zijn, zullen we een vervolgafspraak plannen.

Bij een eventueel vervolg is het voor ons allereerst belangrijk om te onderzoeken of er een gedeelde visie is over de strategie naar de toekomst. Een gedeelde visie vormt in onze ogen de basis voor een succesvolle samenwerking. Onderdeel van het transactieproces kan dan ook het schrijven zijn van een businessplan. 

Nadat we overeenstemming hebben over de visie bepalen we de vervolgstappen met als uiteindelijke doel om tot een transactie te komen.